Prijava studenata

Portal je namenjen studentima Univerziteta u Beogradu. Studenti koji se registruju kao korisnici na ovom portalu dobijaju mogućnost da potpuno besplatno koriste sve raspoložive servise i alate:

- Pregled baze praksi - otvorenih mesta za realizaciju stručnih studentskih praksi i pretraga po oblasti, ključnoj reči, lokaciji i oblasti - i baze kompanija - registrovanih preduzeća koja su oglasila otvoreno mesto za praksu,

- Onlajn prijavljivanje za obavljanje prakse i informisanje o statusu prijave, i

- Davanje povratne informacije o studentskoj praksi putem portala

Registrovanje studenata na portalu je jednostavno. Sastoji se iz više koraka koji ne moraju biti istovremeno odrađeni već se mogu sukcesivno dodavati i ažurirati.


» Registracija

»  Uslovi korišćenja i korisnička uputstva 

Zona za studente