Prijava

Nudimo Vam oglašavanje i informisanje u vezi mogućih praksi na našem sajtu.

Za studente:
Registrujte se na našem sajtu kako bi što pre mogli da nađete adekvatnu praksu za Vas u Vašoj oblasti u Vašem gradu.

Za preduzeća:
Ostavite Vaše podatke sa zahtevima prakse kako bi studenti imali što više informacija o tome što Vi zahtevate.

Za mentore:
Pomozite svojim studentima u sticanju prektičnih iskustava.


» Registracija za preduzeca

» Registracija za studente

» Registracija za mentore