Pretraga prakse

Ključna reč
Oblast
Grad

Oglasi prakse

Naziv preduzeća Poslovna jedinica Oblast Tematska oblast Rok za prijavu Pocetak prakse Kraj prakse  
AirSERBIA
Beograd
Korporativne komunikacije POLITIČKE NAUKE -slobodna- 15.02.2017. 01.03.2017. 01.06.2017. Detaljnije
AirSERBIA
Beograd
HRBP Catering ORGANIZACIONE NAUKE -slobodna- 15.02.2017. 01.03.2017. 01.06.2017. Detaljnije
AirSERBIA
Beograd
Projekat implementacije rezervacionog IT sistema ORGANIZACIONE NAUKE -slobodna- 15.02.2017. 01.03.2017. 01.06.2017. Detaljnije
MGSI - Uprava za transport opasnog tereta
Beograd
Grupa za medjunar. i str. poslove u oblasti TOT SAOBRAĆAJNO INŽENjERSTVO -slobodna- 15.02.2017. 01.03.2017. 01.06.2017. Detaljnije
JP Putevi Srbije
Beograd
Sektor za upravljacko informac. sisteme u saobrac. ELEKTROTEHNIČKO I RAČUNARSKO INŽENjERSTVO -slobodna- 15.02.2017. 01.03.2017. 01.06.2017. Detaljnije
JP Putevi Srbije
Beograd
Sektor za pravne, kadrovske i opšte poslove PRAVNE NAUKE -slobodna- 15.02.2017. 01.03.2017. 01.06.2017. Detaljnije
AirSERBIA
Beograd
HR sistemi i izveštavanje ORGANIZACIONE/EKONOMSKE NAUKE -slobodna- 15.02.2017. 01.03.2017. 01.06.2017. Detaljnije
AirSERBIA
Beograd
Ljudski resursi - Biznis parneri iz oblasti lj. r. ORGANIZACIONE NAUKE -slobodna- 15.02.2017. 01.03.2017. 01.06.2017. Detaljnije
AirSERBIA
Beograd
Ljudski resursi PSIHOLOŠKE NAUKE -slobodna- 15.02.2017. 01.03.2017. 01.06.2017. Detaljnije
AirSERBIA
Beograd
Tehnika ELEKTROTEHNIČKO/MAŠINSKO INŽENJERSTVO -slobodna- 15.02.2017. 01.03.2017. 01.06.2017. Detaljnije
AirSERBIA
Beograd
Pravna služba PRAVNE NAUKE -slobodna- 15.02.2017. 01.03.2017. 01.06.2017. Detaljnije
AirSERBIA
Beograd
Cargo ORGANIZACIONE/SAOBRAĆAJNE/EKONOMSKE NAUKE -slobodna- 15.02.2017. 01.03.2017. 01.06.2017. Detaljnije
AirSERBIA
Beograd
Ljudski resursi - Regrutacija i selekcija PSIHOLOŠKE/PEDAGOŠKO-ANDRAGOŠKE/ORGANIZACIONE NAUKE -slobodna- 15.02.2017. 01.03.2017. 01.06.2017. Detaljnije
AirSERBIA
Beograd
Nabavka EKONOMSKE NAUKE -slobodna- 15.02.2017. 01.03.2017. 01.06.2017. Detaljnije
AirSERBIA
Beograd
Letacka operativa MAŠINSKO INŽENJERSTVO -slobodna- 15.02.2017. 01.03.2017. 01.06.2017. Detaljnije
AirSERBIA
Beograd
Marketing EKONOMSKE NAUKE -slobodna- 15.02.2017. 01.03.2017. 01.06.2017. Detaljnije
AirSERBIA
Beograd
ASGS - Operativa SAOBRAĆAJNO INŽENjERSTVO -slobodna- 15.02.2017. 01.03.2017. 01.06.2017. Detaljnije
AirSERBIA
Beograd
ASGS - Usluge ORGANIZACIONE NAUKE -slobodna- 15.02.2017. 01.03.2017. 01.06.2017. Detaljnije
AirSERBIA
Beograd
Bezbednost i uskladjenost, HSE NAUKE O ZAŠTITI ŽIVOTNE SREDINE -slobodna- 15.02.2017. 01.03.2017. 01.06.2017. Detaljnije
AirSERBIA
Beograd
Bezbednost i uskladjenost, HSE INŽENjERSTVO ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE I ZAŠTITA NA RADU -slobodna- 15.02.2017. 01.03.2017. 01.06.2017. Detaljnije
Strana
1
2 3 4