O sajtu

Podeli sa prijateljima

Veliki broj Evropskih deklaracija, nacionalnih izveštaja i izveštaja Evropske Unije ističu veliki značaj saradnje i umrežavanja univerziteta i kompanija. Jačanje saradnje univerziteta i kompanija treba da se ogleda kroz studentske prakse, zajednička istraživanja, učenja tokom čitavog života, razmenu iskustava i ljudi, itd.

Opšti cilj ovakve vrste saradnje je bolja komunikacija između univerziteta i kompanija kako bi se u potpunosti i na vreme studenti i buduća radna snaga pripremila i osposobila za tržište rada.

Značaj se ogleda u unapređenju modela studentskih praksi za sledeće oblasti:
   · društvene nauke,
   · tehničke nauke i
   · prirodne nauke.

Koncipiranje i sprovođenje novog modela studentske prakse je zasnovan na modelima koje se primenjuju u zemljama Evropske Unije. Kako je praksa u pomenutim oblastima sastavni deo studiranja svaka sledeća praksa koja se odvija na jednom od četiri državna univerziteta u Srbiji biće prilagođen novom poboljšanom i unapređenom modelu. Studentske prakse se organizuju, koncipiraju i izvode po definisanom modelu, pažljivo se prati i ocenjuje kako bi se dobila povratna informacija o uspešnosti i kvalitetu sprovedene prakse radi daljeg unapređenja.

Saradnja i komunikacija na relaciji univerzitet – kompanije podiže se na viši nivo uspostavljanjem kontakt kancelarija, podizanjem svesti i obuke na polju koncepata transfera tehnologije, inovacija i inovativne kulture, veštine pregovaranja, pravnih pitanja, dobre prakse i upravljanje projektima.

Studentska praksa donosi višestruku korist, kako za studente tako i za kompanije. Kompanije, kao društveno odgovorne kompanije, u toku praksi osposobljavaju buduću radnu snagu da po završetku studija u najkraćem vremenskom periodu uklope u rad kompanije u kojoj su odradili praksu. Naspram njih, studenti pored sprovedene obavezne prakse dobijaju priliku da rade u kompanijama od velikog značaja za razvoj srpske privrede, uvećavaju znanja i što je najvažnije praktična znanja podižu na najviši mogući nivo.

Saradnja na visokom nivou institucija kao što su obrazovne insitucije i privrednog sektora od visokog značaja je za razvoj srpske privrede i podizanju svesti o značaju praktičnih znanja prilikom školovanja.

Pretraga prakse

  • Traži