Vesti

Studentska letnja stručna praksa Univerziteta u Kragujevcu

10.06.2016.god.
Podeli sa prijateljima:
Studentska letnja stručna praksa Univerziteta u Kragujevcu

Univerzitetski centar za razvoj karijere Univerziteta u Kragujevcu poziva studente Univerziteta u Kragujevcu da se prijave na konkurse za Studentsku letnju stručnu praksu u ustanovama čiji je osnivač Grad Kragujevac, u Institutu za javno zdravlje i Kliničkom centru Kragujevac. Praksa će biti organizovana u dva ciklusa tokom jula i tokom avgusta meseca. Prijavljivanje se obavlja do 22.juna 2016. Detaljnije informacije na sajtu www.razvojkarijere.kg.ac.rs. 

 


 

 

Studentska letnja stručna praksa Univerziteta u Kragujevcu i Grada Kragujevca

 Konkurs za Studentsku letnju stručnu praksu 2016. Univerziteta u Kragujevcu i Grada Kragujevca

 
Dragi studenti, 
 
Studentski parlament Univerziteta u Kragujevcu i Centar za razvoj karijere i savetovanje studenata vas pozivaju da se prijavite za Studentsku letnju stručnu praksu 2016.
 
U saradnji Univerziteta u Kragujevcu i Grada Kragujevca realizovaće se program Studentske letnje stručne prakse u ustanovama čiji je osnivač grad Kragujevac. Na konkurs se mogu prijaviti studenti završnih godina osnovnih akademskih, integrisanih akademskih i master akademskih studija.
 
Praksa će se realizovati u dva ciklusa:
 
01-31. jul 2016. godine
01-31. avgust 2016. godine
 
Prema iskazanim potrebama 26 ustanova i preduzeća obuhvaćenim ovim Konkursom, za praksu se mogu prijaviti studenti završnih godina osnovnih, integrisanih ili master akademskih studija sledećih fakulteta u sastavu Univerziteta u Kragujevcu: Ekonomski fakultet, Fakultet za hotelijerstvo i turizam, Pravni fakultet, Filološko-umetnički fakultet, Fakultet medicinskih nauka, Fakultet inženjerskih nauka, Prirodno-matematički fakultet, Fakultet za mašinstvo i građevinarstvo, Fakultet tehničkih nauka, Fakultet pedagoških nauka, Učiteljski fakultet.
 
Dostupna mesta za obavljanje prakse u ustanovama/preduzećima čiji je osnivač Grad Kragujevac možete videti OVDE.
 
Potrebna dokumenta za prijavu:
 
Prijavni formular (popuniti online prijavu)
CV na srpskom jeziku 
Motivaciono pismo
Potvrda sa fakulteta da je student/studentkinja upisan/a u završnu godinu studija osnovnih akademskih, integrisanih akademskih studija ili master akademskih studija. U potvrdi mora biti navedena prosečna ocena ostvarena u toku studija, dosadašnje trajanje studija, kao i broj prenetih ispita.
 
Kandidati koji ispunjavaju navedene uslove mogu poslati dokumentaciju do 22. juna 2016. godine (do 12 časova) na: [email protected] (sa napomenom: prijava za SLSP 2016_GRAD), ili je doneti lično u Centar za razvoj karijere i savetovanje studenata Univerziteta u Kragujevcu- Jovana Cvijića bb, zgrada Rektorata (između Pravnog i Ekonomskog fakulteta), 2. sprat, radnim danima od 08:00-16:00 časova.
 
NAPOMENE:
Zainteresovani studenti se mogu prijaviti za najviše dve pozicije. Komisija za selekciju kandidata će nastojati da izađe u susret iskazanim željama kandidata, ali konačan raspored po institucijama biće definisan u skladu sa brojem raspoloživih mesta.
Kandidati će biti obavešteni o rezultatima konkursa putem elektronske pošte, najkasnije 5 dana po završetku konkursa.
Svi odabrani kandidati će po uspešnom završetku stručne prakse dobiti odgovarajuću potvrdu.
Svi učesnici stručne prakse su u obavezi da po završetku prakse dostave izveštaj o obavljenoj stručnoj praksi (po obrascu koji dostavlja Centar za razvoj karijere).
Učesnici konkursa koji su Romske nacionalnosti ili studenti sa invaliditetom o tome dostavljaju odgovarajuće potvrde.
 
 
Ukoliko imate pitanja ili nedoumica, možete nas kontaktirati putem e-pošte,
telefona ili lično u prostorijama Centra:
 
 
Centar za razvoj karijere i savetovanje studenata unikgpraksa.jpg
Univerziteta u Kragujevcu
Jovana Cvijića bb.
34 000 Kragujevac
Tel: 034 300 425
Web: www.razvojkarijere.kg.ac.rs
 

 
Studentska letnja stručna praksa Univerziteta u Kragujevcu i Instituta za javno zdravlje Kragujevac
 
Konkurs za Studentsku letnju stručnu praksu 2016.
 
 
U saradnji Univerziteta u Kragujevcu i Instituta za javno zdravlje Kragujevac realizovaće se program Studentske letnje stručne prakse u centrima Instituta za javno zdravlje Kragujevac. Na konkurs se mogu prijaviti studenti završnih godina osnovnih akademskih, integrisanih akademskih i master akademskih studija.
 
Praksa će se realizovati u dva ciklusa:
 
01-31. jul 2016. godine
01-31. avgust 2016. godine
 
Prema iskazanim potrebama Instituta za javno zdravlje Kragujevac, na konkurs za studentsku letnju stručnu praksu se mogu prijaviti studenti Ekonomskog fakulteta, Pravnog fakulteta, Fakulteta medicinskih nauka, Prirodno-matematičkog fakulteta i Fakulteta inženjerskih nauka Univerziteta u Kragujevcu.
 
Potrebna dokumenta za prijavu:
Prijavni formular (popuniti online prijavu)
CV na srpskom jeziku 
Motivaciono pismo
Potvrda sa fakulteta da je student/studentkinja upisan/a u završnu godinu studija osnovnih akademskih, integrisanih akademskih studija ili master akademskih studija. U potvrdi mora biti navedena prosečna ocena ostvarena u toku studija, dosadašnje trajanje studija, kao i broj prenetih ispita.
 
Dostupna mesta za obavljanje prakse u centrima/službama Instituta za javno zdravlje Kragujevac možete videti OVDE.
 
Kandidati koji ispunjavaju navedene uslove mogu poslati dokumentaciju (2, 3 i 4) do 22. juna 2016. godine na: [email protected] (sa napomenom: prijava za SLSP 2016_Institut), ili je doneti lično u Centar za razvoj karijere i savetovanje studenata Univerziteta u Kragujevcu- Jovana Cvijića bb, zgrada Rektorata (između Pravnog i Ekonomskog fakulteta), 2. sprat, radnim danima od 08:00-16:00 časova.
 
NAPOMENE:
Kandidati u prijavi mogu navesti najviše 2 pozicije, odnosno službe/centre, uz obaveznu napomenu meseca u kom žele da obave praksu (jul ili avgust 2016.)
Kandidati će biti obavešteni o rezultatima konkursa putem elektronske pošte, najkasnije 5 dana nakon isteka roka za prijavu.
Svi odabrani kandidati će po uspešnom završetku stručne prakse dobiti odgovarajuću potvrdu.
Svi učesnici stručne prakse su u obavezi da po završetku prakse dostave izveštaj o obavljenoj stručnoj praksi (po obrascu koji dostavlja Centar za razvoj karijere).
Učesnici konkursa koji su Romske nacionalnosti ili studenti sa invaliditetom o tome dostavljaju odgovarajuće potvrde.
 
Ukoliko imate pitanja ili nedoumica, možete nas kontaktirati putem e-pošte, 
telefona ili lično u prostorijama Centra:
 
Centar za razvoj karijere i savetovanje studenataunikginstitut.jpg
Univerziteta u Kragujevcu
Jovana Cvijića bb.
34 000 Kragujevac
Tel: 034 300 425
Web: www.razvojkarijere.kg.ac.rs
 

 
Studentska letnja stručna praksa Kliničkog centra Kragujevac i Univerziteta u Kragujevcu
 
Konkurs za Studentsku letnju stručnu praksu 2016.
 
 
U saradnji Univerziteta u Kragujevcu i Kliničkog centra Kragujevac realizovaće se program Studentske letnje stručne prakse u organizacionim jedinicama Kliničkog centra Kragujevac. Na konkurs se mogu prijaviti studenti završnih godina osnovnih akademskih, integrisanih akademskih i master akademskih studija.
 
Praksa će se realizovati u dva ciklusa:
01-31. jul 2016. godine
01-31. avgust 2016. godine
 
Prema iskazanim potrebama Kliničkog centra Kragujevac, na konkurs za praksu se mogu prijaviti studenti Ekonomskog fakulteta, Pravnog fakulteta, Fakulteta medicinskih nauka i Fakulteta inženjerskih nauka Univerziteta u Kragujevcu.
 
Potrebna dokumenta za prijavu:
 
Prijavni formular (popuniti online prijavu)
CV na srpskom jeziku
Motivaciono pismo
Potvrda sa fakulteta da je student/studentkinja upisan/a u završnu godinu studija osnovnih akademskih, integrisanih akademskih studija i master akademskih studija. U potvrdi mora biti navedena prosečna ocena ostvarena u toku studija, dosadašnje trajanje studija, kao i broj prenetih ispita.
 
Dostupna mesta za obavljanje prakse u službama/klinikama/centrima Kliničkog centra Kragujevac možete videti OVDE.
 
Kandidati koji ispunjavaju navedene uslove mogu poslati prijavnu dokumentaciju (2, 3 i 4) do 22. juna 2016. godine na: [email protected] (sa napomenom: prijava za SLSP 2016_Klinički Centar Kragujevac), ili je doneti lično u Centar za razvoj karijere i savetovanje studenata Univerziteta u Kragujevcu- Jovana Cvijića bb, zgrada Rektorata (između Pravnog i Ekonomskog fakulteta), 2. sprat, radnim danima od 08:00-16:00 časova.
 
NAPOMENE:
Kandidati u prijavi moraju obavezno napomenuti mesec u kom žele da obave praksu (jul ili avgust 2016.)
Studenti Fakulteta medicinskih nauka u prijavi mogu bliže navesti oblast/granu medicine u kojoj žele obaviti praksu. Komisija za selekciju kandidata će nastojati da izađe u susret iskazanim željama kandidata, ali konačan raspored po klinikama/centrima biće definisan u dogovoru sa Kliničkim centrom Kragujevac.
Kandidati će biti obavešteni o rezultatima konkursa putem elektronske pošte, najkasnije 5 dana po završetku konkursa.
Svi odabrani kandidati će po uspešnom završetku stručne prakse dobiti odgovarajuću potvrdu.
Svi učesnici stručne prakse su u obavezi da po završetku prakse dostave izveštaj o obavljenoj stručnoj praksi (po obrascu koji dostavlja Centar za razvoj karijere).
Učesnici konkursa koji su Romske nacionalnosti ili studenti sa invaliditetom o tome dostavljaju odgovarajuće potvrde.
 
Ukoliko imate pitanja ili nedoumica, možete nas kontaktirati putem e-pošte,
telefona ili lično u prostorijama Centra:
 
Centar za razvoj karijere i savetovanje studenata
Univerziteta u Kragujevcu
Jovana Cvijića bb.
34 000 Kragujevac
Tel: 034 300 425
Web: www.razvojkarijere.kg.ac.rs

Pretraga prakse

Ključna reč
Oblast
Grad
/prijava/zona_za_studente/

Prijavi se na newsletter