Vesti

Prijavljivanje do 13.marta za stručnu praksu u Telekomu

09.03.2016.god.
Podeli sa prijateljima:
Prijavljivanje do 13.marta za stručnu praksu u Telekomu

Kompanija Telekom Srbija je u saradnji sa Univerzitetskim centrom za razvoj karijere Univerziteta u Beogradu objavila konkurs za obavljanje obavezne stručne prakse studenata tokom 2016.godine. Predviđeno je da obavezna stručna praksa bude organizovana za 80 studenata završnih godina prvog stepena studija, koji imaju prosek studija iznad 8,00 i obrazovnog profila: telekomunikacije, računarska tehnika, informacioni sistemi i tehnologije, programiranje, statistika i informatika, marketing, menadžment. Obavezna stručna praksa se obavlja na osnovu utvrđenog nastavnog plana i programa, a za svakog studenta na praksi biće obezbeđena mentorska podrška.

Opis

Stručna praksa u kompaniji Telekom Srbija

Obaveštavamo vas da je kompanija Telekom Srbija otvorila poziv za obavljanje obavezne stručne prakse za studente Univerziteta u Beogradu tokom 2016.godine.  

Predviđeno je da tokom 2016. godine bude organizovana praksa za 80 studenata završnih godina prvog stepena studija, koji imaju prosek studija iznad 8,00. Potrebni obrazovni profili: telekomunikacije, računarska tehnika, informacioni sistemi i tehnologije, programiranje, statistika i informatika, marketing, menadžment.

Obavezna stručna praksa se obavlja na osnovu utvrđenog nastavnog plana i programa, a za svakog studenta na praksi biće obezbeđena mentorska podrška. Predviđeno trajanje prakse je do mesec dana, a početak prakse biće definisan u dogovoru mentora i studenta.

Realizacija obavezne stručne prakse će se, na osnovu potpisanog Ugovora o saradnji između kompanije Telekom Srbija i Univerziteta u Beogradu obaviti preko Univerzitetskog centra za razvoj karijere i savetovanje studenata koji će prikupljati prijave i obaviti predselekciju.

Uslovi

Studenti završne godine Elektrotehničkog fakulteta (Telekomunikacije, Informacioni sistemi, Računarska tehnika i informatika), Saobraćajnog fakulteta (Telekomunikacije),Fakulteta organizacionih nauka (Menadžment, Informacioni sistemi i tehnologije),Matematičkog fakulteta (Programiranje), Filozofskog fakulteta (psihologija),Fakulteta političkih nauka (komunikologija) i Ekonomskog fakulteta (Finansije, bankarstvo i osiguranje, Računovodstvo, revizija i finansijsko upravljanje).

Za prijavljivanje za praksu potrebno je da studenti pošalju svoju biografiju i overen i potpisan uput za praksu koji izdaje fakultet sa naznačenim željenim periodom obavljanja prakse i dužinu trajanja prakse koja je predviđena studijskom programom.

Napominjemo da Telekom Srbija zadržava pravo da odbije zahtev studenta usled obimnosti posla u određenom periodu godine.

Način prijave

Popuniti PRIJAVNI FORMULAR  i poslati dokumenta najkasnije do 13.marta 2016.  na adresu  sa naznakom „Praksa u Telekomu“.

Rok za prijavu 13/03/2016

Pretraga prakse

Ključna reč
Oblast
Grad
/prijava/zona_za_studente/

Prijavi se na newsletter