Centri za razvoj karijere

Podeli sa prijateljima

Kako bi izašao u susret potrebama svojih studenata na sva četiri državna Univerziteta u Srbiji, Beograd, Novi Sad, Kragujevac  i Niš osnovani su Univerzitetski centri za razvoj karijere i savetovanje studenata.

Osnovna uloga Centara jeste pružanje pomoći studentima i diplomcima na Univerzitetima da razviju veštine i steknu znanja značajna za rad i zapošljavanje ili dalje obrazovanje i da im pomogne i omogući da kroz prakse steknu radno iskustvo tokom studija. Takođe, uloga Centara je da poveže studente i poslodavce i da radi na razvijanju svesti studenata i diplomaca o savremenim uslovima poslovanja. S druge strane, Centri nastoje da pomognu i poslovnoj zajednici da artikuliše svoje potrebe u vezi sa obrazovanjem svojih budućih zaposlenih i time doprinese većoj efikasnosti obrazovnog procesa.

Detaljnije informacije o uslugama koje Centri nude svojim korisnicima možete pronaći na:


Beograd


Novi Sad


Kragujevac


Niš

Pretraga prakse

  • Traži