Korisničko uputstvo za studente

Podeli sa prijateljima:

 

1. Kreiranje korisničkog profila

Ovo je osnovni korak koji predstavlja preduslov za korišćenje svih daljih servisa web portala

studentskapraksa.com. U ovom koraku se registruje student i generiše se korisničko ime i lozinka.

 

Izgubljeno/zaboravljeno korisničko ime i/ili lozinka se može povratiti tako što će na upućen zahtev biti poslat mail sa podacima na e-mail adresu za kontakt definisanu u korisničkom profilu. Broj indeksa služi kao jedinstvena identifikacija studenta i ne koristi se u druge svrhe.

 

Kreiranje korisničkog profila vrši se popunjavanjem podataka iz tabele u delu portala https://studentskapraksa.com/user/register/.  

Kontakt podaci koji se navode prilikom registracije korisničkog profila (telefon, e-mail) predstavljaju osnovne informacije vezane za kontakt povodom realizacije studentske prakse i savetuje se krajnji oprez prilikom unosa podataka.

 

Posle standardnih koraka potvrde registracije student dobija mogućnost da pristupi svom korisničkom nalogu i da koristi sve sadržaje portala.

 

2. Dodavanje CV-ja 

Preporučuje se da student odmah pri registraciji doda i svoj CV, koji može naknadno da ukloni ili zameni novom verzijom. Registrovan student CV može da preuzme ili zameni na stranici https://studentskapraksa.com/user/.

Ne postoji ograničenje u broju unetih verzija.

Poslednja dodata verzija biografije biće ona verzija koja je dostupna preduzeću za pregled u bazi kandidata u momentu pregleda prijave za praksu. 

 

3. Pregled otvorenih mesta za studentske prakse

Na stranici https://studentskapraksa.com/prakse/ registrovani studenti mogu da pristupe detaljima u vezi aktuelnih oglašenih mesta za studentsku praksu.

 

Napominjemo da se posle isteka roka za prijavu oglas za otvoreno mesto za studentsku praksu premešta u arhivu. Preduzeće može pristupiti arhivi i ponovo aktuelizovati ili ponoviti određeni oglas a student može pristupiti određenim oglasima na koje se ranije prijavljivao. 

 

4. Prijavljivanje za otvorena mesta za studentske prakse i informisanje o ishodu selekcije

Prilikom pregleda oglasa registrovani student može da se prijavi za određenu praksu jednostavnim klikom na link “prijavi se za ovu praksu”.

 

Obaveštenje o svim prijavama studenata za konkretnu praksu stižu na e-mail supervizora prakse koji vrši selekciju i izbor kandidata na portalu. Posle sprovedenog izbora supervizor kontaktira odbijene kandidate putem portala i izabranog studenta porukom koja mu stiže na mejl u cilju definisanja detalja i otpočinjanja realizacije prakse.

 

Student može da prati status svih svojih prijava za praksu preko portala i pristupi arhiviranim detaljima o praksama na koje se prijavio, sa komentarima firmi povodom prijava za praksu tokom trajanja jedne školske godine. 

 

5. Ocenjivanje preduzeća i studentske prakse

U slučaju da je student obavio studentsku praksu, može i treba da oceni praksu putem portala.

 

Evaluacije pregleda Centar za razvoj karijere Univerziteta u Beogradu, koji će praviti izbor komentara i objavljivati rezultate analiza na stranicama sajta studentskapraksa.com. . 

 

 

Pretraga prakse

Ključna reč
Oblast
Grad
/prijava/zona_za_studente/

Prijavi se na newsletter

http://www.razvojkarijere.bg.ac.rs/