O sajtu

Podeli sa prijateljima:

Veliki broj Evropskih deklaracija, nacionalnih izveštaja i izveštaja Evropske Unije ističu veliki značaj saradnje i umrežavanja univerziteta i kompanija. Jačanje saradnje univerziteta i kompanija treba da se ogleda kroz studentske prakse, zajednička istraživanja, učenja tokom čitavog života, razmenu iskustava i ljudi, itd. Opšti cilj ovakve vrste saradnje je bolja komunikacija između univerziteta i kompanija kako bi se u potpunosti i na vreme studenti i buduća radna snaga pripremila i osposobila za tržište rada. Saradnja i komunikacija na relaciji univerzitet – kompanije podiže se na viši nivo uspostavljanjem kontakt kancelarija, podizanjem svesti i obuke na polju koncepata transfera tehnologije, inovacija i inovativne kulture, veštine pregovaranja, pravnih pitanja, dobre prakse i upravljanje projektima.

Studentska praksa donosi višestruku korist, kako za studente tako i za kompanije. Kompanije, kao društveno odgovorne kompanije, u toku praksi osposobljavaju buduću radnu snagu da po završetku studija u najkraćem vremenskom periodu uklope u rad kompanije u kojoj su odradili praksu. Naspram njih, studenti pored sprovedene obavezne prakse dobijaju priliku da rade u kompanijama od velikog značaja za razvoj srpske privrede, uvećavaju znanja i što je najvažnije praktična znanja podižu na najviši mogući nivo.

Portal studentskpraksa.com predstavlja jedinstvenu bazu ponude i tražnje studentskih stručnih praksi za studente Univerziteta u Beogradu, Univerziteta u Novom Sadu, Univerziteta u Kragujevcu i Univerziteta u Nišu.

Navedeni univerziteti i univerzitetski centri za razvoj karijere povezani su na ovu bazu tražnje i ponude i mogu da vrše aktivnu i kontinuiranu razmenu informacija sa fakultetima i studentima i poslodavcima.

Poslodavci su u mogućnosti da objave otvorena mesta za praksu i putem portala znatno olakšaju procese selekcije kandidata, administracije prijava i evaluacije.

Studenti su u mogućnosti da kreiraju svoj profil u bazi i da vrše aktivnu pretragu oglasa za praksu i prijavljuju se za aktuelne ponude stručnih praksi.  

Portal je otvoren za prijem svih predloga, želja i potreba korisnika koje se mogu uputiti preko kontakt forme na portalu.  Prijavljivanje na mejling listu - Newsletter - ne zahteva kreiranje korisničkog naloga.

Prijavljivanje u bazu zahteva registrovanje u zoni za korisnike.  

Pretraga prakse

Ključna reč
Oblast
Grad

Prijavi se na newsletter